Arbetssätt

Myrefjord & Partner AB är mer än bara en redovisningsbyrå. I de bolag vi engagerar oss i vill vi ha en helhetssyn och stöttar upp där bolagets egna administration inte klarar av eller hinner med. Tillsammans med eventuell befintlig personal eller ledningen gör vi en bemanningsplan där bolagets behov täcks upp. Det kan röra sig om allt från löpande redovisning, månadsrapportering eller tillgång till en kvalificerad ekonomichef några timmar i månaden.

Senaste tekniken ger effektivare hantering
Genom ett långtgående samarbete med ledande IT-konsultbolag har vi skaffat oss en djup förståelse och kunskap om hur digital teknik kan användas för att effektivisera och automatisera många av ekonomifunktionerna i små och medelstora företag.

Om ni är redo att gå över till ett webbaserat affärssystem och att samarbeta med oss kommer ni själv att sköta delar av den löpande bokföringen, men där vi alltid finns i bakgrunden och stöttar vid behov. Vi har arbetet med webbaserade affärssystem sedan dess introduktion på marknaden vilket har lett till att våra medarbetare har goda kunskaper om programmet och finns tillgängliga för frågor samt rådgivning. Detta arbetssätt ger er en bättre inblick i företagets ekonomi samt effektiviserar det administrativa arbetet vilket leder till lägre administrativa kostnader.

Automatiserad bokföring spar tid och ni tar hjälp av oss för mer kvalificerade tjänster och nyttjar vår kunskap mer optimalt. Ni blir mer delaktiga i redovisningen och får på så sätt bättre inblick företaget.

Vem gör vad?
Allt hänger på hur mycket arbete du själv vill göra. Vi kan ta hand om enklare moment men allt fler av våra kunder ser möjligheterna med att strukturera sin administration på ett sätt som gör att man inte behöver bearbeta informationen onödigt många gånger.