Myrefjord & Partner AB

Vi skapar värde

gerbera_trans_457x453Myrefjord & Partner riktar sig till små och medelstora företag i tillväxt. Vi arbetar med att bygga upp, administrera och effektivisera ekonomiavdelningen. Vi arbetar med företagets mål och uppföljning. Vår uppgift är att tillhandahålla de underlag som behövs för att driva företaget framåt och uppåt.

Vår erfarenhet har gett oss en god insikt i vad som fordras för att få en effektiv hantering av ekonomin och administrationen i ett växande företag utan att för den skull ge vika på noggrannhet.

Vår förmåga att se helheten i företagets verksamhet och processer ger en stor fördel när vi utarbetar rapportstrukturer som stödjer uppföljningen av företagets budget och övriga mål.

Med över 15 års erfarenhet av projektredovisning besitter vi stora kunskaper och erfarenheter inom detta område. Självklart arbetar vi med skalbarhet. Behöver ni hjälp med hela ekonomifunktionen eller bara delar? Vi hjälper till med just det ni behöver.